Naším oborem jsou vlákenné výztuže do betonu. Je to relativně nový obor, ale desítky let naší a světové praxe z něj učinily technologicky i cenově atraktivní způsob vyztužovaní průmyslových podlah, základových desek, podlahových potěrů, tenkostěnných stěrek, opravných hmot, speciálních tenkostěnných nebo také rázuvzdorných prefabrikátů až po betonový nábytek a sochařinu.

Navazujeme na práce expertní kanceláře Ing. Teodora Beneše, CSc. SKLOCEMENT z konce 80-tých let a na společnost SKLOCEMENT s. r. o., která v roce 1991, jako první ve východní Evropě, zahájila regulérní výrobu sklocementových prefabrikátů. Ve všech byla použita alkalivzdorná skleněná vlákna Cem-FIL.

Nyní se společnost SKLOCEMENT BENEŠ s.r.o. věnuje především prodeji škály specializovaných výztužných výrobků z alkalivzdorných skleněných vláken Cem-FIL a výrobě a prodeji námi vyvinutého polymerového makrovlákna se statickou účinností v betonu BeneSteel.