Tažení kontinuálního skleněného vlákna

Tažení kontinuálního skleněného vlákna

Roztavená sklovina o teplotě až 1560 °C protéká přes platinoiridiové perforované destičky. Vzniklá monovlákna rychle chladnou a je na ně ihned nanášena povrchová lubrikace, která je spojuje do pramenů a je rozhodující pro další použití vláken.

Technologie výroby kontinuálních vláken umožňuje zajistit i zdravotní bezpečnost výrobku. Kritérium karcinogenity pro vlákna stanovuje jako kritický průměr vláken do 3 µm. Průměry skleněných vláken typu Cem-FIL jsou 14 µm, což je vysoko nad požadovanou hranicí.

Porovnání azbestových a skleněných vláken Cem-FIL

Porovnání azbestových a skleněných vláken Cem-FIL

Hmoty na cementové bázi však kladou ještě další požadavek na skleněné vlákno a tím je odolnost proti silně alkalickému prostředí (Ph 12 až 14). Koncem 60-tých let bylo ve Velké Británii vyvinuto alkalivzdorné skleněné vlákno Cem-FIL tzv. zirkoničitého typu. Alkalirezistence vláken je měřena speciální zkouškou SIC (strand in cement). Výsledkem zkoušky je pevnost vlákna v tahu po expozici v alkalickém prostředí cementového tělíska ve vodě za vysokých teplot.

Běžné skleněné vlákno typu E (eutalové), se kterým se můžete setkat i na našem trhu, je v prostředí cementové matrice rychle napadáno a velmi rychle zcela ztrácí výztužnou schopnost.

Kromě složení skloviny má pro alkalivzdornost velký význam i výše zmíněná lubrikace vláken. Speciální lubrikace Cem-FIL druhé generace problém alkalivzdornosti prakticky vyřešily. Lubrikace kromě této ochranné funkce plní ještě jednu, pro aplikace do betonu a malt stejně podstatnou roli a tou je zajištění rovnoměrného rozmíšení ve směsi ve tvaru, který je pro vyztužování nejvýhodnější.