Polymerová makrovlákna do betonu druhé generace BeneSteel 55 jsou vyrobena ze speciální směsi polypropylenu a polyetylénu nazývané také polymerní ocel. Evropskou normou EN 14889-2 jsou zařazena mezi polymerová vlákna třídy II – makrovlákna se statickým účinkem v betonu.

Polymerová makrovlákna do betonu druhé generace BeneSteel 55

Polymerová makrovlákna do betonu druhé generace BeneSteel 55

Makrovlákna BeneSteel 55 zajišťují v betonu tzv. reziduální pevnost a beton s těmito vlákny je na rozdíl od prostého betonu posuzován jako konstrukční beton. (Stejně jako beton se svařovanými sítěmi nebo ocelovými drátky.)

Vlákna BeneSteel 55 nahrazují svařované sítě a ocelová vlákna (drátky) v betonových podlahách – deskách na zemním podloží, kde umožňují redistribuci napětí a tím plné využití pevnosti desky při minimálních nákladech. Velmi úsporné a zároveň velmi účinné je také použití vláken BeneSteel 55 v podlahových potěrech.

Jsou velmi účinná v rázuvzdorných a výbuchuvzdorných prefabrikátech, nebo v prefabrikátech složitého prostorového tvaru, kde umístění svařovaných výztužných sítí a dodržení jejich správné polohy je obtížné nebo nemožné. Tato makrovlákna nekorodují a nepotřebují krycí vrstvy.

Vlákna BeneSteel 55 rovněž zvyšují požární odolnost betonové konstrukce. Je to umožněno tím, že po jejich sublimaci při vysokých teplotách při požáru vytvářejí v objemu betonu milióny dutinek, ve kterých se mohou rozpínat vodní páry přítomné v betonu.

Vlákna BeneSteel 55 jsou díky mimořádně vysokému štíhlostnímu poměru (poměr délky k průměru) v betonu lépe zakotvena a lépe je využita jejich tahová pevnost.

Parametry vláken BeneSteel 55

Popis vlákenPolymerová vlákna do betonu, malt a injektážních malt se statickou funkcí
Klasifikace vlákenPodle  EN 14889-2 – vlákna tř. II – makrovlákna s průměrem větším než 0,30 mm, používaná tam, kde je vyžadováno zvýšení pevnosti betonu v tahu ohybem
Druh polymeruSpeciální směs polypropylenu a polyetylénu
TvarPásek s příčným profilováním se zákrutem
Délka55 mm
PrůměrEkvivalentní průměr vlákna je 0,48 mm
Štíhlostní poměr115
Počet kusů vláken110 tis./kg (po intenzivním míchání až dvojnásobek)
Pevnost v tahu podle EN 14889-2610 MPa ± 7,5%
Modul pružnosti podle EN 14889-25 170 MPa ± 10%
Bod tavení150 °C
Bod vznícení400°C
Vliv na konzistenci betonu
podle EN 14845-1
Konzistence čerstvého referenčního betonu bez vláken stanovena stupněm zhutnění C2 s hodnotou 1,22.
Konzistence čerstvého referenčního betonu s deklarovaným množstvím vláken 4 kg/m3, stupeň zhutnění C1 s hodnotou 1,33.
Vliv na pevnost betonu
podle EN 14845-2
Zbytková pevnost vláknobetonu s deklarovaným množstvím vláken 4 kg/m3 při CMOD 3,5 mm je 1,4 MPa. Požadavek normy je 1,0 MPa.

Certifikace

Vlákna BeneSteel 55 jsou první evropská polymerová vlákna do betonu, která získala certifikaci podle evropské normy EN 14889-2: 2007 Vlákna do betonu – Část 2: Polymerová vlákna – Definice, specifikace a shoda.

V Kolknerově ústavu ČVUT jsme provedli zátěžový test vláknobe-tonových trámců s Benesteel.

V Kloknerově ústavu ČVUT jsme provedli zátěžový test vláknobetonových trámců s BeneSteel.

Notifikovanou osobou TaZUS Praha s.p. bylo na vlákna BeneSteel 55 dne 17. prosince 2013 vydáno OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ – CERTIFIKÁT č. 1020 – CPR – 07034555 potvrzující uplatnění všech ustanovení týkajících se prokazovaní shody a všech ukazatelů popsaných v příloze ZA normy. Kvalita je periodicky kontrolována a je vydávána zpráva o dozoru.

Vlákna BeneSteel 55, jako polymerová makrovlákna třídy II, jsou posuzována stejnými postupy a s uplatněním stejně přísných kritérií jako vlákna ocelová. Jsou určena pro použití tam, kde je vyžadováno zvýšení zbytkové pevnosti v tahu ohybem – do betonu a malty se statickou funkcí.

Vlákna BeneSteel 55 jsou český výrobek, který byl ověřen v nejlepších českých akreditovaných laboratořích a vědeckých ústavech.

Dávkování

  • 1 až 2,5 kg/m3 do betonů a betonových potěrů jako náhrada pomocných svařovaných ocelových sítí (garáže, sklepy, základy apod.).
  • 2,5 až 3,0 kg/m3 do podlahových desek na zemním podloží (výrobní, skladovací a prodejní haly), potěry na tepelné izolaci a na podlahovém vytápění, betonové prefabrikáty.
  • 4,0 a více kg/m3 do silně zatěžovaných podlahových desek s pojezdy těžkých vysokozdvižných vozíků a nákladních aut, regálové sklady, speciální rázu a výbuchu odolné prefabrikáty.

Vmíchávání

Vlákna BeneSteel 55 umožňují vícestupňové vmíchávání. Nejprve se do směsi vsypává cca 5 až 6 tisíc kusů svazků v 1 kg, ty se rychle rozvolní na 110 tisíc kusů individuálních vláken. Díky speciálnímu materiálovému složení vláken a jejich tvaru, může dojít při intenzivním míchání s kamenivem v betonové směsi k jejich podélnému štěpení a k dalšímu zvýšení počtu kusů vláken. Vlákna jsou velmi dobře zakotvená a účinná a objem betonu je vyztužen velmi rovnoměrně.

Do míchačky vsypávejte rozvolněná vlákna současně s kamenivem. Dobu míchání není obvykle nutné prodlužovat.

Vmícháváte-li vlákna do domíchávače, vsypávejte rozvolněná vlákna do částečně zaplněného, případně plného bubnu, za míchacích otáček tj. 12 ot./min a míchejte nejméně 70 otáček (cca 6 minut). Před vyléváním na staveništi je nutno vláknobeton opět promíchat a to nejméně 30 otáček při míchací rychlosti.

Balení a dodávky makrovláken BeneSteel 55

OznačeníÍBaleníVáha jednotkyVáha paletyDodávky
BeneSteel 55sáčky0,6 kgsáčky, krabice, palety
kartonové krabice10 kg200 kg

Rozměry palety 1200 x 800 x 1800 mm.