Křehký lom betonového sloupu elektrického vedení

Křehký lom betonového sloupu elektrického vedení

Vlákna BeneSteel jsou nejvíce používána v průmyslových podlahách a jiných deskách na zemním podloží, kde to takzvaně „nemá kam spadnout“.

Jak však mohou být užitečná v jiných betonových konstrukcích ilustruje přiložená fotografie. Křehký lom betonového sloupu elektrického vedení jen náhodou nikoho nezranil, ale vidíte, že následky mohly být fatální. K události došlo 19.11.2004 v Hlučíně na Ostravsku vlivem zatížení poryvy větru. Sníh napadl až poté.

Vláknobeton s BeneSteel má vysokou odolnost vůči dynamickému zatížení a zatížení rázem. Po vzniku trhlin ve vláknobetonové konstrukci je k jejímu dalšímu přetvoření nutná značná energie. Konstrukce se nehroutí okamžitě a vlákna zajišťují tzv. reziduální únosnost. Říkáme tomu také varovný efekt a díky jemu máme šanci na havárii adekvátně reagovat bez ohrožení životů nebo velkých ekonomických ztrát.