Tenkovrstvé samonivelační stěrky jsou moderní, nákladově úspornou technologií zhotovení rovného podkladu pod podlahovou nášlapnou vrstvu. Samonivelační stěrkové hmoty jsou dnes v prodejní síti stavebnin běžně dostupné pytlované suché směsi.

V popisované technologii jsou používány běžné samonivelační hmoty bez vmíchaných vláken, jejichž cena je poměrně velmi příznivá. Použitím rohoží Cem-MAT a sekaných vláken ANTI-CRAK HLP lze získat houževnatou (viz. graf), pevnou vrstvu bez trhlin, použitelnou i na dřevěné podklady.

Samonivelační podlahové stěrky vyztužené vlákny Cem-FIL se rychle rozšířily v zemích EU, zvláště v Německu. Použití výztužných vláken Cem-FIL umožňuje nanášet samonivelační stěrky i na problematické podklady, jako je např. dřevěná prkenná podlaha nebo porušený beton a vytvářet houževnaté podlahy bez trhlin.

Vyztužení vlákny Cem-FIL je rovněž používáno pro stěrky a potěry systémů podlahového vytápění. Kombinace krátkých sekaných pramenů vláken Cem-FIL a dlouhých pramenů rohože vytváří v tenkovrstvé hmotě efekt tzv. sklocementového kompozitu. Je to houževnatý materiál s vysokou pevností v tahu za ohybu a v rázu, který se používá např. také na fasádní obkladové dílce budov.

Ukázka použití

Tato fotoreportáž byla pořízena při zaškolení pracovníků firmy Stavby Havelka a.s. v prosinci 2001. Jednalo se o rekonstrukci objektu v Ostravě – Přívoze se starými dřevěnými podlahami.

Původně navrhované řešení znamenalo odstranit prkenný záklop, zaplnit prostor mezi trámy výplňovou hmotou a nebetonovat železobetonovou desku min. tl. 5 cm s ocelovými sítěmi. Dřevěné trámy by v tomto případě musely být zesilovány. Protože se dřevěná podlaha i při razantnější chůzi prohýbala, bylo vyloučeno použití běžné samonivelační stěrky. Jako možné řešení bylo posouzeno použití samonivelační stěrky vyztužené rohožemi Cem-MAT a vlákny ANTI-CRAK HLP.

Porovnání ukázalo, že využití samonivelační stěrky s výztužnými vlákny Cem-FIL přináší úspory jak pracnosti, tak i nákladů a samozřejmě je i nesrovnatelně rychlejší. Použita byla rohož Cem-MAT o plošné hmotnosti 120g/m2 v jedné vrstvě a sekané prameny ANTI-CRAK HLP v dávce 250 g na 25 kg pytel suché samonivelační směsi.

Pracovní postup

Po obvodě podlahy byla nalepena separační poddajná páska a podle doporuční výrobce suché směsi byla prkna napenetrována. Doporučuji nechat penetraci zaschnout, aby nedošlo k přilepení rohože k prknům. Rohož Cem-MAT byla volně rozprostřena po podlaze s překrytím pásů o cca 2 cm. Rohož Cem-MAT není třeba k podkladu kotvit ani se snažit případné vlny roztáhnout. Po zalití se prameny rohože mezi sebou uvolní a rohož se nevzdouvá a netrží z povrchu.

Podle návodu výrobce se samonivelační směs smíchá s vodou a promísí míchacím nástavcem do vrtačky, nebo profesionálním míchacím zařízením. Množství vody bylo zvýšeno o 10% protože povrch vláken je nutno rovněž smáčet. Nejedná o obávané nepříznivé zvýšení vodního součinitele. Po několikaminutovém odstátí se směs znovu krátce promísila a vsypala se dávka vláken ANTI-CRAK HLP. Po krátkém promíchání se směs bez další prodlevy rozlévala a pomocí hladítka a jehlového válečku se napomáhalo rovnoměrnosti rozlití vrstvy. Již druhý den byla podlaha pochůzí bez jakýchkoli trhlin.

Vlákna Cem-FIL jsou speciální alkalirezistentní (AR) skleněná vlákna pro vyztužování hmot na bázi cementu. Není možné sekané prameny ani rohože z vláken Cem-FIL zaměňovat jinými skleněnými vlákny typu E nebo C.