Beton je během zrání ohrožen vznikem trhlin.Tyto trhliny nejsou jen trvanlivostní a estetický problém, ale i problém pevnosti zralého betonu. Jaké má beton podmínky během zrání, takové jsou i jeho parametry jako vyzrálého materiálu.

K zabránění vzniku trhlin v betonech a maltách se již v dávné minulosti používala vlákna rostlinného nebo živočišného původu. Nyní jsou nejběžnější skleněná alkalivzdorná vlákna a vlákna polypropylénová. Přesto, že jsou používána pro stejný účel, dávkují se v podobném množství – ve stovkách milionů kusů, mají stejné délky atd. je mezi nimi značný rozdíl. Skleněná vlákna mají 10 x vyšší modul pružnosti (72 GPa) a až 100 x vyšší pevnost v tahu (3500 MPa) než polypropylénová vlákna.

Modul pružnosti v GPa

Modul pružnosti

Pro raný věk betonu je zvlášť významný vysoký modul pružnosti. Vyztužovat – přejímat tahové napětí z matrice – může pouze taková výztuž, která má modul pružnosti vyšší než vyztužovaná matrice.

Pro zrající beton je modul pružnosti rychle rostoucí veličina, která po několika hodinách převýší modul pružnosti polypropylenu. Od tohoto okamžiku již nízkomodulový polypropylén není schopen zrající beton vyztužovat.

Kromě napětí od plastického smršťování všechna další napětí vedoucí ke vzniku trhlin ve zrajícím betonu vznikají až po této době. Skleněná vlákna Cem-FIL ANTI-CRAK HD svým modulem nejméně 2x převyšují modul pružnosti zralého betonu a jsou tudíž plně funkční i ve zralém betonu.

Pevnost v tahu za ohybu v MPa

Pevnost v tahu za ohybu v MPa

Pevnost v tahu za ohybu

Vliv vysokomodulové vysokopevnostní rozptýlené skleněné mikrovýztuže ANTI-CRAK na pevnost v tahu za ohybu byl sledován i experimentálními měřeními na čisté cementové matrici. V tomto extrémním případě je hmota velmi náchylná ke vzniku trhlin a výsledky jsou demonstrativní.

Měření provedené v Kloknerově ústavu ČVUT ukazují mimořádný pozitivní vliv mikrovýztuže ANTI-CRAK.